وانشات عشق دوطرفھ از شوگا

لایک=گذاشتن


۱۵ نظر

وانشات شب بیادماندنی از تهیونگ/تکمیل شد
ادامه مطلب ۵۴ نظر

سناریو بی تی اس وقتی تو جام جهانی بازی میکنن


لاییییک و ننننظررررررر یادتتتتتتت ننننننررررررهه     دهع😑


😂🤣فقط مال تهیونگ و کوکیو ....عرررررر عالیه 

معلومه ک از من نیست 😁
ادامه مطلب ۱۰ نظر

سناریو بی تی اس در جام جهانی

ادامه مطلب ۱۵ نظر

سناریو bts,,نامجون | روز تولد


ادامه مطلب ۱۶ نظر

سناریو واکنش bts به پراید
ادامه مطلب ۱۱ نظر

سناریوbts | جونگ کوک

نویسنده**خودم


ادامه مطلب ۳۶ نظر

سناریو واکنشbtsب مترو تھران

نامجون*

ھى آیا آرمی داریم اینجا؟

جین*

آقا اون دستکش ضرف شوى صورتیا چندھ؟

جى ھوپ*

از مال چین بھترھ

شوگا*

≪رو موج جمعیت‌ خابیدھ≫

تھ تھ*

اگ میزاشتن ،،،،می رفتم زنونھ

کوکى*

ھیونگآ منو گم نکنینننن

جیمین*

ھھ ھھ ھھ من ى صندلی دارم ھھ ھھ ھھ


۷ نظر

سناریو بین ار ام و جیمین در مسجد

-

ادامه مطلب ۶ نظر

بدبخت،آرمی،ایرانی@@

مطمئنم اگ سعولم بدنیا میومدم

btsایران تشکیل میىشد

رپمانم اآخوند بود

¥_¥


۵ نظر

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان