V

لایک یادت نرھمھلبونھ  کى ببببوووووودى توووووو^^


اوھ ماى گاد   ھارتم@~@....استقلال آزادی جمھورى اسلامی!چقد تو فکر رفته آقامون^^واوووووو *

*

*

کیا زندن؟؟


لبخند مستطیلللللللى
**نظر و...یادت نرھھھھھھعرررررررررررر ججججججججججججرررررررررررررررر

بلھ پس چی؟^^


من زندم

^^

پست قبلم ببین

pishul^^ jikook 5813 ۲۸ خرداد ۹۸ , ۱۱:۳۲
کککک خودت نظر می دید خودتم جواب ؟؟ ککککککککککک
عالی بودن ^^ شوهره خودته دیگه مثله خودت خوشمله^^

عرررررررررررر


che jazab
kkkkk

اونوبمم بببینننن


kodoom??

yasaman2003.blog.ir


yani man asheghe inam ke baraye khodet comment mizari khodetam bara khodet javab midi

^^


سلام،بچھ ھا چطورین؟

من خوبم تو؟


اگھ تو خوبى پس منم خوبم^^

خخخخخ


gohgije gereftam
kkkkkkkkkkkkkk

خخخخ


yasi mano nazania vali too akse dovom pashmam fer khord

*~*


منم زندم یوههاا هاااا
تو زنده ای؟

خخخخخ نچ

#-#

کککککک
فداش داداشم بیشم من ک اینقدجیگره
لبخندمستطیلی آجیشه

سلام خاھر شوھربا خودت خلوت میکنی
کککککک

از پشھ پرونى مفید ترھ


سلام عروس گلم خوبی...خوشی...داداش ما چیکارمیکنه...
بگو نمیخای یه سر به آجیت بزنی...نمیگی بپرسم ببینم مرده اس یا زنده...
ککککککککک

ھیچى سلام میرسونھ و طبق معمول برنامه‌ شبو میچینھ


ککککککک...ای کلک...
بوگو آجیت دلش برات تنگیده ته ته

ھر وقت داداشمو ول کردى منم اینو ول میکنم خارشور جان !!


ووووووووووووییییییییییی
دختر عهههههههههههههه...اصن امشب بیاین شام خونه ما...
کککککککککک

●_●دستھ جمعى69؟!


ارهههههههههههه
چ شودددددددددد
منتظرممممممممممم

منو تو باھم شوھرا باھم/یا منو تھ/تو،،،


بلههههههههههههههههههههههههه
من و تو باهممممممممممممممممممممم
مگ میشههههههههههههههههه

نمیشه؟!


مگ میخای بشهههههههه؟؟

ن بابا ى چی گفتم

بچھ پاکیم^^

یه لحظه گرخیییییییییییییدمممممممممممممم
البته برا منم پیش اومده ولی جلوگیری کردم....

چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟برات پیش اومده ینى،،،،،، لیندآ؟؟؟؟@@


اره خوووووووووووو....
دختره خل بود...چسبیده بود بهم...ولی خدارو شکر دوستیمو باهاش بهم زدم...
اییییییییییششششششش
چندششششش

^^


عکساش عالیننننننننننننننننننننننننننننننننننیکم همتون +36 حرف میزنیناااااااا😂😂😂😂

سلام عزیزم^^

خخخ^^
خوش اومدی

مرسی

 شرمنده بی اجازه اومدم

ن بابا وب خودتھ^^

آرمی؟

فک کنم انلایت هستید


ببخشید از دنا خبر نداری من از دیروز ازش خبر ندارم نیومده سایتش

متوجه نشدم^^

ن خبر ندارم:(

ممنون


تهیونگ لاورم کیم یاسی


فامیلیم خواهر

اوه ماى گاد ھارتم*~*

خو الان ى ھوو دیگه پیدا کردم@@
دختری؟
شرمنده اشتباه تایپ شد

گفتم انلاینی که انلاینی

اھا


هوو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


چی پیدا کردی


من ی سوال تو ی سوال قبوله؟


پ ن پ پسرم خواهر فاطمه اسم پسره بگو منم ملتفت شم


چند ساله ای؟

مگه تھ لاور نیستى؟خو زنشى دیگه^^*

باعش
دھم میرم جانم
خو اسمتوfateh
mنداره
یاسى بوگو

چرا ارتت

اتک زدم بش


بگو برما حالت بده

ن آخھ تھ لاور کم دیدم


] چرا هارتت


اصلاح شد

برات پست بزارم


سلاااااااااااااااااااااااااااااااام ........

سلام زن داداش


ملتفت هوو شدم


اربی هوو جان

خخ


خب عشقم  الان شکه شد که تو ته لاوری .............

بگما منو بیشتر دوس دارع


سلام اگه با منی چرا شوکه شه خب

باشه من کیم یاسی لاور خوبه

تھ عقشھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ عرررررررررررررررررر کیووووت


تو هم اونی به صدام خیلی ک.چیکی ازم خخخخخخخ


پست بزاری؟؟؟؟؟؟؟

چن سالتھ؟

الان میزنم

باشه ااااووووووووووووووووونی جون 
مگه چند سال بزرگتری ؟؟؟
راستی یاسی 


من با نفس توافق کردم که اون زنش باشه من بچه اش......... کککک*~*پست چی من ناملتفتم الان


من 18 سالمه بالاخره بزرگ ترم نه؟

آهاااااااا

ملتفت شدم ...........


بهنوش گفت عشقم شکه شده به من نگفته به تو گفته


خخخخخخخخخخ


کلا تو رو دوس داره نگران نباش

یاسی 16 سالشه 

نامرد


صب کن تو (بهنوش) همونی نیستی که فیک +18 گذاشتی خودت 12 سالته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عرر


بابا اون منظورش با ته بود..........

منظورش این بود که ته اونو بیشتر دوست دارع
یاسی خانم کجایی ؟؟؟
چرا...............

ای وای بر من


از کی ارمی شدی خانم جان؟؟؟؟که میگی تهیونگ بیشتر دوست داره

اسفند پارسال


چی چرا؟؟؟؟؟؟؟
منن چه میدوونم .....

پست

گذاشتممم

ببین تو همونی یا نه کامنتمو بخون؟
که من همونیم که فیک رو گذاشته 

ملتفت شدین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
گفتم چرا دیگع.........

اوکیه


این پسته چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بیا پست گذاشتممم

چی خوندى
من،تجربی.میرم

چرا یاسی ؟؟؟؟؟؟؟؟


ھمنتورى


برا من گذاشتی اگه گذاشتی زنده نمونم ببین من قبلن مردم الان روحم داره چت میکنه


اری اری

خاستم ى ھوو بکشم

ھھ ھو ھو ھا ھھاھا

چی چرا یاسی


اها ببخشید کیم یاسی شی خوبه راضی شما خودش گف اینجوری صداش کنم

ھع؟برین پست آخر

البته راست میگیااااا

من نامردم 

چون اصلا مرد نیستم ....

؟


ناموفق بودی تسلیت فقط ته خودش میتونه منو بکشه نه عکساش

عررررر زدى تو خال

میگم برو بخشش وانشاتو،،،سناریوهارو بخون

من ریاضی خوندم کیم یاسی شی تمامه

کیم اول فامیلى شوهرمھھھ


اونجا سر اینکه سنتو گفتم ..........

بیخى


ببخشید من حوصله خوندن ندارم فقط ویدیو میبینم شرمنده

*~*


فک نکردی که فامیلیه تهیونگو نمیدونم احیانا


بنده هم اسمم فاطمس با تائه یونگ قاطیش کردم خدوت شما


ناراحتی همون کیم یاسی صدات کنم

ن،خخخخ

نچ^^

سناریو هاش کوتاهع

تو که نمیخونی پس چه جوری میدونی که همچین پستی هست که من گذاشتم ؟؟

همون     +18 عه

عررررررر دلم!


من فقط کامنتارو میخونم با ملت اشنا شم ببینم چی به چیه

^^

نهرانى؟

برا چی عررررررررررر دلت ؟؟؟؟؟؟

خندم گرفته*

ى آن
تھ رو دسته تھ خوندم^^*~*ھو جان من2تا بچھ دارما^^یکیم تو راھھ

عمھ شدممم بھنوش داداشم،خوب؟تو کجایی؟


نچ نیستم تهران

تهران


کجایی خب ؟؟؟

ببینم تو خجالت نمیکشی با سونبت اینجوری حرف میزنی


منو بگو جلو سونبه هام موشم

ای  ام   سکرتخخخخخاووووووووووووووو

من از اوناش نیستم .....
اع 

خب تو چرا نباید بگی ولی ما بگیم؟؟؟

اوکی کجایی پس


راستی یاسی خانم خواهر شوهرت جواب کامنت منو نداده


اینه

خاھر سوھر؟؟؟؟


کدوم کامنتت ؟؟؟

اونی که عکس جیمینو ج.نگ کوک داره


چون شما هوبه اید من سونبه زورگو

سحر؟


برا سایت تکواندوش گذاشتم لیندا خانم

لىندا خعلى وقت نیست


نچ لیندا


تهران؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آره


نگفتیی کجاییی؟؟؟؟
من باس برم خوبه شی ها فعلن

هوبه شی ها


چرا انقدر بد تایپ کردم

از آخرم از زیرش در رفتی هااا.........

یادم نمیره 

عررر بمب بنگتن از تھھھھھھ جان من بزارش مال جیسوک وانمیشھ


راستی من نفهمیدم الان برا من پست گذاشتی مثلا


بهی  ارمی جان کی گفته میتونی از سونبت اینجوری حرف بکشی؟؟؟؟؟؟؟؟

گذاشتم برووو ببین


الان من تازه دیدم گذاشت جیسوگ
من از کسی حرف نمیکشم 

ولی انتظار دارم که وقتی ما میگیم کجایییم تو هم بگی ......
تو کی گفتی هوبه شی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یاسی که گفت ..........


منم دیدم پست جیسوگو


اخرین پستو میگی اوکیه قبلا دیدم


مرسی لاولی

تو مگه پیش یاسی یاسی گفت؟


تهرانه؟

پست آخرووووووووو ببینین


باشه هوبه شی دلم نمیاد ازم ناراحت شی من خراسانم


خوشحال شدم لاولیاعھ عررر


به تو چه ....... 

 تو بگو تا منم جوابتو بدم .....

 قرار نیستش که تو فقط بپرسیو جواب ندی

گف ک


خیلی بی ادبی به تو چه یعنی چی من گفتم بخون


من خدافظ

نننننننن


منم خراسانم ...........

 ولی نگفتی رضوی شمالی جنوبی ...


 شهرت؟؟؟؟؟؟؟؟؟

*~*

قھر کرد

من ندیدم عشقم .............. 

 ببخشید بی ادبی کردم اونی ......

 آخه حرصم گرفته بود منو یاسی بهت میگفتیم ولی تو هیچی نگفتی .....

یکم حق بده آدم شک کنه و ناراحت بشه
آیم سو ساری ، هانی ...........


پست آخر


حلهولی نباید اینطوری حرف بزنی برا تو شاید مهم نباشه بگی کجا زندگی میکنی اما شاید برا یکی مهم باشه تو باید به خاستش و عقیدش احترام بزاری

چرا .....

مطمئن باش برای منم مهمه 

برای همین داغ کردم .......

ملتفت شو نمیگم برا تو مهم نیست کجا زندگی میکنی  این ی مثاله


دارم میگم ی چی برا تو مهم نیست اما برا یکی دیگع مهمه تو باید بهش احترام بزاری


اگه اون نمیگه تو هم نگو حرف بد نزن

اوکی؟؟

تمومش کنیم بنظرم

آره بسھھھھھ خو از بایساتون تعریف کنین


باشه 

تمووووم
عشقم ..........

تعریف  کنهه که تو صدات درمیاد ........

نچ حال موکونم^^حااال کون

عرررر آقا حال کون رو ى چی دیگه خوندم


مگه تهیونگ تعریفم مخاد


انچه که عیان است چ حاجت به بیان است


ها هوبه شی؟؟

خشگل ترین پسر2018/17^^


منم بعدش که فرستادم یهه چیز دیگه خوندمم ............ککک


بعد اونجا که میگم به ادب خودمو خودت شک میکنم نگی نه هاااااا

عرررررلنتى


راستی مطمئنی ته لاور کم دیدی


ته لاورا تو دنیا بیشترینه (با عرض معذرت از بقیه لاورا شنیدم طرفدارای تهیونگ تو گروه بیشترینن تازه اولاش 5 تا فن پیج خصوصی براش زدن)

عھ


اونو که همه میدونن

اتفاقا ما بیشتر خوشحال میشیم چون اینجوری تک تریم ...........


*~*

:/

اما تک بودن سخته ها کمتر ادما ازت دفاع میکنن یا حمایت میکنن


حالا بماند

ریدم تو شانسم //تھیوننننننگا

من این جوری دوست دارم 

بعدشم کی گفته اینو که کمتر حمایت میکنن ؟؟؟


جان من بسسسسسسسھ


بابا من که دعوا نکردم که..........

خودتو نکش بابا ...........

ولی در کل من به عقایدتون احترام میگذارم .......

چرا چی شده به شانست


نگفتم کمتر حمایت میکنین گفتم تعداد کمتره


نمیدونم والا من هرچی میگم تو ی چی میگی

راستی من فک میکنم خراسان رضوی تو دنا سونبه نیم  بهم میگه باهوشم درست گفتم یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟
خیل خب ناراحت نشو ....

 مثلا بزرگتر از منی ها ........

ولی زودتر از من بهت بر میخوره ............
دنا رو  نمیدونم ولی درباره من درس حدس زدی

ناراحت نیستم همبه شی دلم نمیخاد کسی از دستم ناراحت شه یا حرص بخوره


شانس منه چ بزرگترا چ کوچیکترا چون نمیشناسنم اذیت میکنن ی کمی


دونت ووریتوهم توی خراسان رضوی ؟؟؟؟

درس حدس نزدم من بر اساس استدلال میرم جلو بهنوش جان


من شمالیم گنبد به دنیا اومدم بجنورد میزیستم


خوشبختم خدایی همه اطلاعاتمو دادم راضیه هوبه شی؟؟؟؟/

آدرس خونت؟؟؟خخخخ


آره تهران به دنیا اومدم 

مشهد میزیستم ........

عھ چینجا؟؟؟؟

یاد ویدئو تھ افتادم میگه
چینجا؟اوھ ماى گاد

آره تهران به دنیا اومدم 

مشهد میزیستم ........

یکیم بسه مشکلی داره سیستمت


یاسی شی شانست چس شده من نگرانتم

جان؟!ادرس خونم : کره جنوبی . خونه تهیونگ


یاسی پس افتادی زنگ بزنم اورژانس


باشه ناراحت نشو امشب به تهیونگ میگم ی یاسی تو ایران لاورشه

ھھھ خندیدمعزیزم من با تھ تو ى خونه ایم


بھنوش واجب شد عکسه ک تھ بوسم کرده رو بزارم

منظورم اون کامنتتهریدم تو شانسم

..

بعدشم خودت گفتى ک روحم


..

تو خونه  


زشته عشق جان ادم خیالاتشو تو سایتش نمیریزه بیرون


منم فتوشاپ یاد میگیرم یاسی

ازخودت اموختم ^^


....

نفهمیدمدارم میگم چرا گفتی ریدم به شانسم تو گفتی اینو بابا جان

چون.......ایرانیم!


زودتر اقدام کن یاسی جان ..........

 فاطمه جان فکر میکنه 3 تا بچه الکیه ........

......


       خوب یاد میگیریا بگو بقیه چیزلم یادت بدم😂😂😂😂

باکی؟کسی فک میکنه الکیه ی چیز واقعی باشه


مثلا 10 بچه منو بگو که ور دل باباشون دارم پیانو لب دریا می اموزند(10 عدد ته ته)


خدازیادشون کنھ

تھ جان گفتھ دوسدارھ فقط5تا داشته باشه

راستی یاسی به نظرت به بابا کوکو رفتم یا مامان نفس ؟؟؟؟

؟؟


زود فراموشت شدافاطمه جان شدیم حالا

بسھھ

خاک بسرم .....


یااااااااااااااااااااااااااسی بیا شوهرتو جمع کن ............

من ازش مطمعنم جانم ^^


با خودمچی بسههه؟

دعوا مثلا آرمیما


یاسی نفهمیدی توافق کردیم من و نفس ؟؟؟؟  قرار شد من بشم بچشون ............

چرا**


دعوا نمیکتنم عشضق جان


اگه منو دوست خطاب کردی


جان من اگه دوست نداری من میرم ازت ناراحتم نمیشم لاولی


اینطوری بهتره شما با هم راحت ترین

ما ک دوستیم^^

ن بابا


یاسی توی عکسایی که گذاشتی یک چیزی نهفته است ........

یک فیل ......

پیداش کن ........

بازوش؟بعضی پستاتون رمز میخاد


من چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟

بگو بدم


چی بگم چی بدی؟؟


نگو هر کدوم ی رمز داره؟؟؟


چرا؟

خو چون خصوصیع^^


آری باهوش من 

تو هم فیل داری ؟؟؟

منم فیل دارم ...

رو بازوى راستم^^

یکیم پشت گردنم
پشھ ھا ک نیش مىزنن اینجوری میزنن

بابا من دلم نمیخاد دیگه هیجا کامنت بدم (مثلا 18 سالمه)


هر جا کامنت میدم تا ادمینش منو میشناسه سه روز بعدش دیگه نمیاد نت اصن


اگع تو هم همینطوری بگو الکی نیام اینجا

خخ نمیدونم

ولى جمعه.نیستم

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


تا چ حد خصوصیع مگه چی گذاشتی توش

کنجکاو شدم همه رمزارو میخام الان


ی چی دلم نمیخاد هووت باشم ننت میشم خوبه؟

عکس خودم و....الان ى پست میزنم رمز تاریخ تولد ت

پشت گردنت مگه عکس خودت این تویه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نع


اع هممون روی بازوی راستمون داریم 

منم روی بازوی راستمه 

دقیقا مثل ته ته

کوکم داره


اوکی مرسی لاولی


منم میخام ببینمت

راستی بهنوشی چرا باهام حرف نمیزنی دلخوری ازم


اگع اینطورع بگو شماره شناسناممو بدم بهت لاولی

میدونم ..........
منظورم با کوک بود 
...........................................

نه بابا ناراحت نیستم ........

خوبه بد میشد ی روزه ناراحت شی ازم


خواهر داری؟؟

من 3 تا خواهر دارم 1 داداش


یکی از دوستامم چون خواهر نداره خواهرش شدم میشن 4 تا

خودم خواهرت میشم عشقول


خخخخخ

مبارک باشع ..................

چقدر زیادین ............


با تو زیاد ترم میشیم اگع خواستی لاولی

.


باشع
مبارکت باشه خواهرت عشقم
ممنون....
یور ولکام خواهر جونی
راستی داداشم نداری؟؟؟

آرھ کوکیھ دیگه

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان